روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان بوشهر اعلام کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) این استان و با هماهنگی دستگاه قضایی، محموله شش میلیون و ۷۸۵هزارو ۵۶۵ لیتری نفت کوره کشف و توقیف شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا در این گزارش آمده است: این محموله بزرگ حدود هفت میلیون لیتر نفت کوره بود که قاچاقچیان قصد داشتند با عنوان هیدرو کربن سنگین آن را از کشور خارج کنند که در گمرک بوشهر کشف و توقیف شد.
براساس این گزارش، ۲ شرکت نفتی در بوشهر در محموله هایی جداگانه مقدار ۳ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۳۶۱ لیتر نفت کوره را در یک مرحله و مقدار سه میلیون و ۱۳۹ هزار و ۲۰۴ لیتر دیگر در مرحله ای دیگر بعد از تخلیه در مخازن استیجاری به وسیله تانکر به مخازن کشتی با اظهار هیدروکربن سنگین منتقل کرده بودند.
این گزارش می افزاید: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله ها را به یکی از کشورهای همسایه ارسال کنند که با اقدام به موقع و انجام آزمایش های فنی و مشخص شدن اینکه مشمول سوخت یارانه ای شده و قاچاق محسوب می شود محموله ها توقیف شدند.
براساس این گزارش، در این رابطه ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان بوشهر آمادگی خود را برای دریافت گزارش های مردمی از طریق شماره تلفن ۱۱۳ و صندوق پستی ۱۱۱۱ اعلام نموده است.