معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: این استان از نظر کمیت و کیفیت ارائه خدمات در مراکز کاهش آسیب رتبه نخست کشور را دارد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا مسعود هنربخش روز چهارشنبه افزود: هم اکنون ۱۰ مرکز کاهش آسیب (DIC) که در نیمه اول روز اقدام به ارائه خدمت به معتادان می‌کنند در این استان فعالیت دارد که از این حیث استان برتر است.
وی با بیان اینکه سال گذشته در این مراکز معادل ۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال هزینه شده است اضافه کرد: فعالیت این مراکز با توجه به نوع خدماتی که به معتادان ارائه می‌دهند تأثیر زیادی در کاهش انتقال بیماری‌هایی مانند ایدز و هپاتیت در بین معتادان دارد.
معاون بهزیستی خراسان رضوی گفت: این مراکز با ارائه خدمات بهداشتی، غذایی، روانشناسی و نیز توزیع اقلام بهداشتی از جمله سرنگ به معتادان ارائه خدمت می‌کنند و طی سال گذشته حدود پنج هزار نفر روز خدمات ارائه کرده‌اند.
هنر بخش افزود: اکثر قریب به اتفاق این مراکز در مناطق حاشیه شهر و سکونتگاه‌های غیر رسمی فعالیت دارند و همین امر موجب شده است این مراکز به یک تله درمانی مؤثر و مفید برای تبدیل معتادان متجاهر به معتادان غیر متجاهر تبدیل شوند که البته گامی به سوی درمان آنهاست.
۳۹۰ مرکز در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد در خراسان رضوی تحت نظارت اداره کل بهزیستی فعالیت دارند که این مراکز پارسال به ۶۲ هزار نفر ارائه خدمت کرده اند.