معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: در سال آبی جاری سهم آب تحویلی به کشاورزان استان از ذخایر سدها کاهش یافته است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا وحید واسطه روز چهارشنبه با بیان اینکه در استفاده از آب سد، تأمین آب آشامیدنی در اولویت قرار دارد، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، سهم بخش کشاورزی از آب سدها کاهش یافته است.
وی افزود: سهم آب آشامیدن تا پایان سال آبی از سد شیرین دره، ۱۲ میلیون مترمکعب است و سد بارزو وبیدواز هم هر کدام ۱.۵ تا ۲ میلیون متر مکعب آب به بخش شرب تحویل می‌دهند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: سد بارزو در شیروان اکنون حدود ۴۸ میلیون متر مکعب و سد بیدواز در شهرستان اسفراین حدود ۸.۱۲ میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد.
واسطه در باره تعرفه حقابه کشاورزان نیز گفت: بر اساس قانون، کشاورزان بابت برداشت مجاز آب از چاه و منابع زیرزمینی بهایی را پرداخت نمی‌کنند اما در صورت اضافه برداشت و یا برداشت از چاه غیرمجاز، مشمول جریمه می‌شوند.
وی اظهار داشت: کشاورزان برابر قانون تثبیت آب بهای زراعی بابت برداشت آب از منابع سطحی، یک درصد از بهای محصول کشت شده را بابت آب بها پرداخت می‌کنند البته این رقم قابل محاسبه است و بر اساس میزان عملکرد محصول تعیین می‌شود.
واسطه گفت: میزان آب بها بر اساس قیمت تضمینی همان سال محاسبه و دریافت می‌شود و خشکسالی و میزان تولید هم قاعدتاً در آن مؤثر است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی درباره تعیین حقابه برای برداشت آب سدها گفت: بر اساس قانون در سدهایی که شبکه آبیاری در پایین دست آنها اجرا شده، سه درصد از بهای محصول کشت شده به عنوان آب بها دریافت می‌شود و این رقم در سدهایی که شبکه آبیاری ندارند، ۲ درصد است.
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد.