سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل اعلام کرد: سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار ویژه برای احداث و تکمیل شبکه فاضلاب شهر اردبیل اختصاص یافته است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا فرامرز بهنژاد روز چهارشنبه گفت: سه هزار میلیارد ریال از این میزان اعتبار برای احداث سه مدول تصفیه خانه فاضلاب شهر اردبیل و نیز ۳۰۰ میلیارد ریال برای اجرای خط انتقال فاضلاب اختصاص یافته است.
وی با اشاره به تخصیص این میزان اعتبار در مدت سه سال بیان کرد: با اختصاص این میزان اعتبار، به زودی پیمانکاران طرح انتخاب و عملیات اجرایی آن نیز در آینده نزدیک آغاز می‌شود.
بهنژاد بیان کرد: سال گذشته ۶۰ میلیارد ریال و امسال نیز ۸۰ مپپپپپفشیلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های فاضلاب استان اختصاص یافته بود که با اختصاص این سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار جدید، بخش زیادی از مشکل فاضلاب شهر اردبیل حل می‌شود.
وی اظهار کرد: شبکه فاضلاب اردبیل برای ۱۳۰ هزار مشترک پیش بینی و احداث شده ولی هم اکنون ۲۷۰ هزار مشترک از آن استفاده می‌کنند.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل همچنین تعداد شهرهای دارای شبکه فاضلاب در این استان را ۹ شهر ذکر کرد و گفت: تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای نیر، پارس آباد، بیله سوار، کوثر و نمین نیز در حال احداث است.
وی افزود: تعداد افراد بهره مند از شبکه فاضلاب در استان اردبیل ۴۷۰ هزار نفر معادل ۵۲.۶۷ درصد جمعیت شهری استان است و هم اکنون ۶ واحد تصفیه خانه فاضلاب نیز در استان در حال بهره برداری است.
بهنژاد با بیان اینکه سالانه ۲۶ میلیون متر مکعب فاضلاب جمع آوری و به صورت بهداشتی دفع می‌شود، اضافه کرد: در حوزه شهری ۱۶۱ هزار مشترک از خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب بهره مند هستند.