به گزارش جارچی اخبار به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو «محمدمهدی طهرانچی» رئیس دانشگاه آزاد در حکمی، علی نژاد را به عنوان مشاور خود و دبیرشورای عالی ورزش دانشگاه آزاد منصوب کرد.

طهرانچی در نشست شورای عالی ورزش دانشگاه آزاد، گفت: با توجه اهمیت ورزش جوانان در کشور، این دانشگاه به دنبال تأثیرگذاری فرهنگی در ورزش است.

وی ادامه داد: اگر از امکانات و پتانسیل این دانشگاه درست استفاده شود، می‌تواند در ارتقای ورزش کشور بسیار مؤثر باشد.

بر این اساس طهرانچی، طی حکمی علی نژاد را به عنوان مشاور خود و دبیر شورای عالی ورزش دانشگاه آزاد برگزید تا اهداف کلان این دانشگاه برای کمک به ورزش ایران اسلامی، با قدرت و تاثیرگذاری پیگیری شود.

علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو کشورمان، در حال حاضر رئیس کمیسیون بین الملل کمیته ملی المپیک، عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی ووشو و نایب رئیس کنفدراسیون ووشو آسیا است.