مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: در ۳ ماه نخست امسال در شعب رسیدگی بدوی این استان حدود ۴۴۵ میلیارد ریال آرای محکومیت برای متخلفان صادر شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا سیداحد یوزباشی، افزود: این میزان آرا در بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان صادر شده که از نظر ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در این مدت ۲ هزار و ۴۷۴ پرونده در بخش کالا و خدمات به شعب رسیدگی بدوی این اداره کل وارد، ۲ هزار و ۴۵۴ پرونده مختومه و ۱۱۶ پرونده موجود بوده و ارزش ریالی آرای محکومیت صادر شده در این بخش حدود ۳۱۴ میلیارد ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز ۴۵۲ پرونده به شعب رسیدگی این اداره کل وارد، ۴۲۰ پرونده مختومه و ۹۲ پرونده موجود بوده و ارزش ریالی آرای محکومت صادر شده در این بخش حدود ۱۲۸ میلیارد ریال است.
یوزباشی با بیان اینکه در ۳ ماه نخست امسال ۲۹۰ پرونده نیز در بخش بهداشت، دارو و درمان وارد شعب رسیدگی این اداره کل شده است، ادامه داد: در این مدت رسیدگی به ۲۹۴ پرونده مختومه شده و ۲۴ پرونده برای رسیدگی موجود است.
وی گفت: ارزش ریالی آرای محکومیت صادر شده از سوی شعب رسیدگی بدوی استان در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز حدود ۳ میلیارد ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: درصد عملکرد شعب رسیدگی بدوی به پرونده‌های تخلف در ۳ ماه نخست سال جاری در بخش کالا و خدمات ۹۶.۵ درصد، در بخش قاچاق کالا و ارز ۱۰۲ درصد و در بخش بهداشت، دارو و درمان ۱۰۰ درصد است.
یوزباشی، یادآوری کرد: در ۳ ماه نخست سال گذشته نیز ۲ هزار و ۷۵۵ پرونده در بخش‌های کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان به شعب رسیدگی بدوی وارد و ۲ هزار و ۶۹۳ پرونده مختومه شده و مجموع ارزش ریالی آرای صادره حدود ۲۵۸ میلیارد ریال بود.