معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها نداریم و مسائل ایجاد شده در خصوص حمل و توزیع آن نیز طی روزهای اخیر به علت تعطیلی کارخانه های تولیدی این محصول طی تعطیلات خردادماه بود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا محمد امامی امین روز چهارشنبه افزود: در جلسه ای که امروز در حوزه آرد و نان استان تهران به منظور رسیدگی به مشکلات نانوایان تشکیل شد موضوع روند تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی یادآورشد: اکنون مشکل آرد نداریم و تمامی کارخانه های تولیدی در زمینه تولید آرد نیز فعال هستند و به میزان فراوانی از این محصول موجود است.
امامی امین یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این جلسه را گلایه آزادپزان از روند صدور استعلام ها خواند و اظهارداشت: بنا شد پیگیری های لازم در این زمینه انجام و حداکثر طی سه ماه آینده این مشکل برطرف شود.
برای افزایش قیمت نان برنامه داریم
معاون هماهنگ امور اقتصادی استاندار تهران همچنین در خصوص تصمیم گیری برای افزایش قیمت نان گفت: با آنکه در این جلسه این موضوع مورد بحث و بررسی قرار نگرفت اما حتماً برای افزایش قیمت نان در استان تهران برنامه داریم.
وی خاطرنشان کرد: از آخرین باری که قیمت نان در استان تهران افزایش یافته است، چهار سال سپری می شود و اکنون قصد ساماندهی این وضعیت را داریم.
امامی امین ادامه داد: طی نامه ای با امضای استاندار تهران درخواست افزایش قیمت نان این استان به کارگروه تنظیم بازار کشور ارسال شده است و اکنون منتظر پاسخ هستیم که به زودی جلسه آن تشکیل می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در زمینه تاثیر افزایش قیمت نان در آزادپزها نیز خاطرنشان کرد: اکنون نانوایی های آزادپز نیز برای تامین آرد از یارانه دولتی برخوردار هستند.