دومین نشست تخصصی پایگاه‌های میراث‌جهانی قنات ایرانی و باغ ایرانی با حضور اعضای هیأت راهبردی، مشاوران و صاحب‌نظران و متخصصان حوزه‌های مرتبط، علاقه‌مندان و دانشجویان در محل پایگاه واقع در کاخ گلستان برگزار شد.

موضوع این نشست تخصصی، ساماندهی درختان و فضای سبز باغ فین کاشان و همچنین عملکرد پایگاه میراث جهانی قنات ابراهیم آباد اراک در راستای ظرفیت سازی جوامع محلی بود.

به گزارش جارچی اخبار در بخش اول نشست، ساماندهی باغ فین از منظر آسیب شناسی فضای سبز و درختان، مرمت درختان آسیب دیده، مبارزه با حشرات چوبخوار و کاشت صدها اصله درخت میوه، چنار و سرو و گیاهان زینتی مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

در این نشست مشاوران حوزه های مختلف باغ و فضای سبز فین با ارائه عملکرد خود به تشریح مسائل پرداخته و به این نتیجه رسیدند که هم اکنون باغ فین در وضعیت مطلوبی به سر می برد و چنانچه براساس این کیفیت علمی و اجرایی ارائه شده، اقدامات صورت گیرد، در سال های آتی می تواند به عنوان نمونه مناسب ساماندهی باغ ها در کشور معرفی شود.

بخش دوم نشست، به بررسی عملکرد پایگاه میراث جهانی قنات ابراهیم آباد اراک در راستای ظرفیت سازی جوامع محلی با توضیحات مدیر پایگاه اختصاص یافت.

ادامه نشست به پخش چندین فیلم و کلیپ از حضور مردم و جوامع محلی در جشن ها و سنت ها و آیین های مرتبط با حفر و لایروبی قنات و همچنین بازی های محلی و همیاری در حوزه های مرتبط به آن اختصاص یافت.

در ادامه با اظهار نظر اعضای هیئت راهبردی و کارشناسان همراه، توجه به نظام سنتی مدیریت قنات و نقش مردم و هیات مدیره قنات ها و همچنین سازمان های دیگر مانند وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، اوقاف و شهرداری‌ها در حفاظت از سازه آبی و عناصر وابسته به آن مورد تایید قرار گرفت.

نشست های تخصصی پایگاههای میراث جهانی قنات ایرانی و باغ ایرانی به صورت ماهانه و با موضوعات مرتبط در پایگاههای محلی در کاخ به صورت علمی و تخصصی برگزار خواهد شد و نتایج این نشست ها در قالب مجله الکترونیکی منتشر و در اختیار علاقه مندان و متخصصان این حوزه ها قرار خواهد گرفت.