داده های منتشر شده روی سایت شرکت کنترل کیفیت هوا طی ظهر امروز (چهارشنبه) نشانگر هوای ناسالم برای گروه های حساس است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا با وجود آنکه میانگین داده های ایستگاه های سنجش هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ امروز شاخص سالم را نشان می دهد، اما هوا طی ظهر امروز برای گروه های حساس (بیماران قلبی و تنفسی) ناسالم اعلام شده است.
براساس این گزارش، کیفیت هوای پایتخت با غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲،۵ میکرون و شاخص لحظه‌ای ۱۰۱ منتهی به ساعت ۱۲ ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی و تنفسی) است.
میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲، ۵ میکرون هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ امروز از ۷۹ به ۸۳ افزایش یافته است.
همچنین در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۶۱ به ۶۰ و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۳۱ به ۲۹ کاهش داشته است.
میزان غلظت آلاینده ازن در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ امروز از ۵۶ به ۷۳ افزایش یافته است.
بر این اساس، ایستگاه‌های شادآباد (منطقه ۱۸)، شریف (منطقه ۲) و شهرداری (منطقه ۲۲) به ترتیب با شاخص‌های ۱۱۸، ۱۱۰ و ۱۰۸ بیشترین آلایندگی را در سطح مناطق شهر تهران طی ۲۴ ساعت گذشته داشتند.
همچنین ایستگاه‌های ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۲ و دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱) به ترتیب با شاخص‌های ۴۹، ۵۲ و ۶۷ کم‌ترین آلایندگی را در سطح مناطق تهران طی این مدت داشتند.
از ابتدای امسال تاکنون تهران ۲۵ روز هوای پاک و ۶۴ روز هوای سالم و ۹ روز ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته شاهد ۸ روز هوای پاک، ۷۴ روز هوای سالم و ۱۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بودیم.
شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.»