به گزارش جارچی اخبار به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجتبی شریعتی نیاسر در این نامه خطاب به رؤسای دانشگاه‌های کشور تاکید کرد: در راستای سیاست‌های دولت و با توجه به عزم دستگاه آموزش عالی در کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و دستیابی به اهداف برنامه مدیریت سبز همچنین توجه به نقش آموزش عالی در بهینه‌سازی رفتارهای صحیح در جامعه، لازم است همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از سال تحصیلی آینده نسبت به حذف و ممنوع کردن چاپ کاغذی پایان نامه‌ها، رساله‌ها، گزارش‌های علمی، گزارش‌های درسی یا تکالیف آموزشی رایج در همه مقاطع و رشته‌ها اقدام کنند.
نیاسر افزود: تشخیص موارد استثنا (مصادیقی که امکان نشر الکترونیکی آن وجود ندارد) بر عهده دانشگاه خواهد بود.