مدیر کانون پتنت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از همکاری این مرکز با ۵۶ دفتر همکار در مراکز علمی و تحقیقاتی خبر داد و گفت: به زودی ۴۳ دفتر دیگر نیز به این میزان افزوده می شود.
جارچی اخبار به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی ضیغمی مدیر کانون پتنت گفت: در حال حاضر ۵۶ دفتر همکار کانون در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به این دانشگاهها افزود: دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف، شیراز، آزاد اسلامی واحد یزد، شهید باهنر کرمان، بوعلی سینا، ارومیه، آزاد اسلامی واحد قزوین، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برخی از مراکزی هستند که دفاتر همکار کانون در آنها راه اندازی شده است.
ضیغمی ادامه داد: البته طبق تفاهم نامه ای که میان دانشگاه آزاد اسلامی و کانون امضا شد به زودی ۴۳ دفتر با اجرایی شدن تفاهم نامه به این تعداد افزوده می شود. این دفاتر اهمیت حفاظت از مالکیت فکری را با برگزاری کارگاه های آموزشی برای نخبگان، دانشجویان و اساتید تبیین می کنند.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر با برگزاری دوره های آموزشی، جذب و ثبت درخواست گامی موثر برای فرهنگ سازی درباره مالکیت فکری برداشته اند. پس افزایش این دفاتر در نهایت منجر به افزایش درخواست برای ثبت اختراع می شود.