کار گروه گندم، آرد و نان سیستان و بلوچستان پس از انجام کارشناسی و تأیید دستگاه های دست اندرکار با افزایش ۱۰ درصدی قیمت نان در این استان موافقت و آن را تصویب کرد.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نرخ انواع نان در این استان در ۲ بخش حمایتی و آزاد تعیین و اعلام شده است.

براین اساس نرخ نان حمایتی (یارانه ای) شامل تافتون دستگاهی ۱۵ هزار ریال, لواش دستگاهی هزار و ۸۰۰﷼, لواش سنتی هزار و ۸۰۰﷼, بربری سنتی ۶ هزار﷼, سنگک ۱۰ هزار ﷼ تعیین شده است.

همچنین نرخ نان آزاد با آرد تعادلی شامل تافتون ۲۲ هزار ﷼, سنگک ۱۵ هزار ﷼, سنگک کنجدی ۲۰ هزار﷼, بربری ۱۷ هزار و۵۰۰﷼, لواش ۲ هزار و ۷۵۰﷼, تافتون روغنی ۲۵ هزار﷼, تافتون سبوس دار ۲۵ هزار ﷼, سنگک‌کنجدی (یک رو، دو رو) ۲۰ هزار ﷼ اعلام شده است.

قیمت گذاری نان روغنی، کماچ، کلوچه، بورک، جو و غیره برعهده اتحادیه صنف نانوایان است.