نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لرستان نیازمند نهضت اساسی در زمینه تخصیص آب است، گفت: تامین اعتبار پروژه‌های مطالعه شده مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهر ، محمدرضا ملکشاهی راد ظهر امروز پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی سد مخملکوه خرم آباد با اشاره به اینکه در زمینه حق آبه طی این سال‌ها در حق مردم لرستان اجحاف شده است، اظهار داشت: لرستان برای اینکه به میانگین کشوری در زمینه تخصیص آب برسد نیازمند یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها ۴۰۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب استان است که بخشی از آن نیز در قالب سد ایوشان هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سد «زیبامحمد» دو بار کلنگ زنی شده اما هنوز کاری در آن نشده است، تصریح کرد: به اعتقاد من اگر روند به همین صورت ادامه یابد افتتاح سد مخملکوه را تا ۳۰ سال آینده خواهیم داشت.

ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه لرستان نیازمند نهضت اساسی در زمینه تخصیص آب است، افزود: این نهضت می تواند جریان سازی کند و وزیر هم نیاز است دستور بدهد طرح ها و سدهای مطالعه شده لرستان تخصیص اعتبار داشته باشند.

وی با بیان اینکه تخصیص آب و حق آبه حق مسلم مردم لرستان است، تصریح کرد: مدیران در گذشته هم به دلیل ناتوانی در جذب اعتبارات سهمی در عقب ماندگی استان در حوزه آب دارند؛ غیر از کارشناسان وزارت نیرو که اقدام به تولید اطلاعات غلط در حوزه آب لرستان کردند، مدیران هم مقصر هستند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نیاز است وزیر دستور بدهد طی سال آینده طرح ها و پروژه های مطالعه شده لرستان بودجه بیشتری بگیرند، افزود: طی روزهای آینده مجمع نمایندگان استان با حضور چند وزیر جلسه ای با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواهند داشت و امیدواریم بتوانیم حق آبه مردم را بگیریم.