شهردار کرج با بیان اینکه دولت بودجه مناسبی را برای اجرای طرح بازآفرینی شهری اختصاص داده است، اظهار کرد: در صورت تحقق این مهم، می توان بودجه های بازآفرینی دولتی را به سمت شهر کرج جذب کرد.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهر ،علی کمالی زاده با تاکید بر پیگیری این موضوع از سوی معاونان مربوطه شهرداری، گفت: دیگر کلانشهرها از جمله مشهد، قم و شیراز، مبلغ قابل توجهی را در این خصوص جذب کرده اند و شایسته است که شهرداری کرج نیز از این امتیاز استفاده کند.

شهردار کرج با اشاره به اینکه طرح ملی بازآفرینی طی چند سال گذشته تدوین شده است، گفت: در لایحه بودجه سال جاری کشور، ردیف های اعتباری قابل توجهی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و باید نهایت بهره برداری را از این ردیف ها داشته باشیم.

کمالی زاده افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، بهره برداری از این ردیف ها می تواند کمک زیادی به افزایش اعتبارات شهرداری و افزایش سطح خدمت رسانی و ارتقای امنیت شهری داشته باشد.

وی اضافه کرد: هر متراژ زمینی که در طرح بازآفرینی تملک شود ارزش افزوده قابل توجهی برای شهرداری به همراه دارد که می تواند به افزایش درآمدها کمک کند.