بورس اوراق بهادار منطقه ای هرمزگان اعلام کرد: در پنج روز گذشته هفته جاری ۵۸ میلیون و ۷۳۶ هزار سهم در بورس منطقه ای این استان معامله شد.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از بورس منطقه ای هرمزگان، ارزش خرید و فروش سهام معامله شده بیش از ۳۶۰ میلیارد و ۱۳۷ میلیون ریال است.
۲۳ درصد از معامله های یاد شده به خرید سهام و ۷۷ درصد به فروش سهام اختصاص دارد.