مدیرکل بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بازار فروش محصولات برای زنان صنعتگر نصرت آباد شهرستان زاهدان فراهم می شود.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، فاطمه فاضلی عصر روز پنجشنبه در سفر به نصرت آباد به همراه اعضای تیم مطالعاتی و کارشناسان جهاد کشاورزی در بازدید از وضعیت زنان این بخش اظهار داشت: هدف از این سفر بررسی مسائل و مشکلات زنان و خانواده های بخش نصرت آباد است که زنان واجد شرایط برای بهره مندی از حمایت دستگاههایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی معرفی می شوند.

وی گفت: نبود پزشک متخصص، نابسامانی وضعیت زنان سرپرست خانوار، بیکاری و نبود بازار فروش محصولات زنان صنعتگر از مهمترین مشکلات و مطالبات زنان نصرت آباد است.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان افزود: کارگاههای اشتغالزایی و اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی زنان نیز می تواند به اشتغالزایی و خود کفایی زنان نصرت آباد کمک کند و با همکاری کمیته امداد در جهت راه اندازی کارگاههای مهارت آموزی اقدام خواهد شد.

وی همچنین از فراهم کردن بازار فروش محصولات زنان صنعتگر نصرت آباد خبر داد و بیان کرد: طی تفاهم نامه ای که سال گذشته توسط دفتر امور بانوان و سازمان صنعت، معدن و تجارت منعقد شد، غرفه هایی در اختیار ما قرار داده شده که از این پس زنان نصرت آباد نیز می توانند از آنها برای فروش محصولاتشان بهره مند شوند.

فاضلی همچنین در بازدید از روستای حصارویه از پروژه پرورش مرغ بومی در این منطقه که توسط یک زن کار آفرین در دل کویر راه اندازی شده، بازدید کرد.

وی گفت: یکی از نکات مهم فعالیت تسهیلگر روستایی تکمیل زنجیره تولید از مرحله تولید تا بازاررسانی آن بوده که باعث پایداری شغل در مجموعه تحت پوشش شده است.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این پروژه از حمایت ویژه جهاد کشاورزی برخوردار است و رونق خوب آن در روستا نیز مرهون توجهات ویژه این سازمان به این منطقه و جهد و تلاش این زن کارآفرین است.
در این بازدید وضعیت بهداشتی و پزشکی زنان و مشکلات این کار آفرین مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در راستای مرتفع ساختن مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد.