از روز گذشته کاهش چند درجه ای دما و کم شدن شدت گرما و رطوبت هوای استان مازندران باعث شده تا مسافران بیشتری به این استان عزیمت کنند و این وضعیت هم بر حجم ترافیک جاده ها افزوده است.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از مرکز مدیریت راههای مازندران در حال حاضر ترافیک در جاده هراز از جنوب به شمال در محدوده وانا و بایجان نیمه سنگین و گاهی سنگین است.

این جاده به عنوان یکی از مسیرهای مهم اتصال مازندران به پایتخت کشور به شمار می رود که به دلیل وجود مناطق ییلاقی و پارک جنگلی آمل از راههای پرتردد استان هم به شمار می رود.

همچنین ترافیک در کندوان تنها جاده غرب مازندران به سمت پایتخت در محدوده تونل کندوان تا مکارود پرحجم است.

ترافیک در ورودی شهرهای مسیر این جاده نیز پرحجم گزارش شده است.

محور سوادکوه از مسیر جنوب به شمال بویژه در ورودی شهرهای زیراب، پلسفید و شیرگاه ترافیک پرحجم است.

این جاده در مسیر عبورش از چند شهر سوادکوه و سوادکوه شمالی عبور می کند.

ترافیک در مسیرهای کناره و ورودی شهرهای مازندران هم سنگین گزارش شده است و کیاسر تنها جاده مازندران محسوب می شود که ترافیک در آن عادی و روان است.