زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر شهر وراوی در شهرستان مهر استان فارس را لرزاند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهر ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر ساعتی پیش شهر وراوی در شهرستان مهر استان فارس را لرزاند.

رحیم آزادی افزود: تا این لحظه هیچگونه خسارت جانی گزارش نشده و تیم‌های کارشناسی نیز مشغول بررسی وضعیت هستند.