مدیرکل موزه های کشور، گفت: نازیبا بودن برخی موزه‌ها به سلیقه موزه دارها مربوط می‌شود. نمی‌توان زیبایی را مانند قوانین ضابطه‌مند کرد.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، محمدرضا کارگر با اشاره به اینکه ۶۸۰ موزه در کشور فعال است، گفت: حدود نیمی از آنها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی است و بقیه آنها تحت پوشش دیگر ارگان‌ها و شهرداری‌هاست.

وی افزود: البته حدود ۹۰ درصد این موزه‌ها نیز مجوزها و ضابطه‌های چگونگی نگهداری را از میراث فرهنگی اخذ و اجرا می‌کنند و بقیه درصدد گرفتن این مجوزها از ما هستند.

کارگر در پاسخ به این پرسشی مبنی بر اینکه برخی از موزه‌ها که تحت نظارت بخش خصوصی و یا دیگر ارگان‌ها است، فارغ از هر گونه زیبایی و جذابیت اداره می‌شوند، گفت: نمی‌توان زیبایی و جذابیت را مانند قوانین نگهداری، الزام آور کرد. زیبایی نسبی است و نمی‌توان دیگران را ملزم به رعایت زیبایی مورد نظر خودمان بکنیم.

کارگر گفت: مساله موزه‌ها های نازیبا و غیر جذاب مانند ساختمان‌های زشتی است که تمام قوانین ساخت و ساز شهرداری را رعایت کردند، اما زیبا نیستند و نمی‌توان به آنها ایراد قانونی گرفت.

به گفته کارگر، سازمان میراث فرهنگی بر نحوه نگهداری آثاری که در موزه‌های غیر از میراث نگهداری می‌شود، نظارت دارد.

وی افزود: آنچه امروز در عرصه موزه داری مشاهده می شود؛ خیلی بهتر از دهه‌های گذشته است و در آینده نیز بهتر می‌شود.