فرماندار سلطانیه گفت: مجریان انتخابات نباید به هیچ وجه سیاست زده شده و جناحی عمل کنند، مر قانون بالاترین الگوی کاری مجریان انتخابات در این شهرستان خواهد بود.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، حسین رحمانی هزاررود شامگاه پنجشنبه در اولین جلسه کمیته اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان سلطانیه افزود: برای مجریان انتخابات به عنوان امانتداران آرای مردمی، نباید به هیچ وجه کاندیدای خاصی مدنظر بوده و با میل به آن فرد، نسبت به انجام امور محوله خود مبادرت کنند.

وی اظهار داشت: برای فرمانداری هیچ تفاوتی ندارد که چه فردی و از چه قشری برنده انتخابات شود، مهم اجرای انتخابات با چهار رکن سلامت، امنیت، رقابت سالم و مشارکت حداکثری عموم است.
این مسئول، یکی از مهمترین آسیب های حوزه انتخابات را تبلیغات زودهنگام کاندیداها دانسته و از عوامل مربوطه کمیته اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان خواست تا با رصد دقیق، منظم و مستمر لایه های مختلف و با بهره گیری از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاران روستاها، نسبت به جلوگیری از اینگونه آسیب ها اقدامی جدی و موثر را انجام دهند.

وی اضافه کرد: یکی از ارکان اصلی و کارویژه های حیاتی وزارت کشور برگزاری انتخابات است که با حفظ روحیه وحدت و همدلی میان مجریان انتخاباتی، می توان از تمامی مسائل و نقایص با سربلندی عبور کرده و شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی در سطح شهرستان سلطانیه بود.
فرماندار سلطانیه ادامه داد: فلسفه شکل گیری کمیته اجرایی، تحقق مدون و منظم سیاست های ستاد انتخابات کشور و استان در سطح شهرستان است و همه کارکنان فرمانداری و بخشداری ها باید بطور فعال و موثر در امر برگزاری انتخابات دخیل بوده و با هماهنگی کامل با رئیس کمیته اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه چشمگیری را در انجام وظایف محوله به منصه ظهور برسانند.
وی خاطر نشان کرد: موفقیت فردی در یک مجموعه ای آنچنان معنایی ندارد چراکه موفقیت و یا شکست کلی یک مجموعه است که به نام افراد کلید خورده می شود، بنابراین همگان باید برای دستاوردهای مجموعه تلاش کرده و همدیگر را برای پیشبرد اهداف کمک کرد.
شهرستان سلطانیه در ۴۰ کیلومتری مرکز استان واقع شده که ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد، که با شمار سلطانیه های خارج از استان به ۲۵۰ هزار نفر می‌رسد.