ییس دادگستری شهرستان شوش گفت: ۴۰ هکتار از اراضی ملی در منطقه سرخه بخش فتح المبین شهرستان خلع ید شد.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، صادق جعفری چگنی روز جمعه افزود: حکم قطعی خلع ید از متصرفان ۴۰ هکتار از زمین های ملی منطقه سرخه دربخش فتح المبین که در واحد اجرای احکام مدنی شوش اجرا نشده بود با همکاری نیروی انتظامی اجرا و زمین های مذکور تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان شوش شد.
وی اظهار داشت: این اراضی که چندین سال درتصرف یک شخص بودند به بیت المال برگشتند ومبلغ ۱۲۰ میلیون ریال اجرت المثل ایام تصرف وی نیز به موجب حکم دادگاه اخذ شد.

جعفری چگنی افزود: ازابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی از دست متجاوزان به اراضی ملی خارج وخلع ید شد. است
وی گفت: دادگستری در این راستا از هیچگونه کوتاهی در حفظ اموال دولتی، ملی و عمومی نخواهد گذشت و با قاطعیت برخورد می کند.

رییس دادگستری شهرستان تاکید کرد: در برخورد با زمین خواری منتظر تغییر کاربری و ساخت و ساز نخواهیم ماند بلکه دستگاه قضایی شهرستان پیشگام بوده و جلوی دست اندازی ها را در بدو امر خواهد گرفت.