مسئول نظام بهره برداری تعاون روستایی همدان گفت: اجرای طرح ارتقا بهره وری محصولات کشاورزی در نظام های بهره برداری این استان در سطح حدود چهار هزار هکتار از اراضی زیر پوشش تعاونی‌های تولید آغاز شده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، حمید شفیعی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از اهداف اساسی تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتقای بهره وری عوامل تولید است که این مهم از راههای پشتیبانی تولید و مدیریت تولید محقق می‌شود.

مسئول نظام بهره برداری تعاون روستایی استان همدان اضافه کرد: پشتیبانی تولید از طریق تأمین نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز اعضا و مدیریت تولید با دخالت تعاونی در مراحل مختلف تولید صورت می‌گیرد که سبب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی خواهد شد.

شفیعی عنوان کرد: عملکرد محصولات کشاورزی بهره برداران نمونه و نخبه در مقایسه با بهره برداران عادی، اختلاف قابل ملاحظه‌ای دارد که بخش عمده آن ناشی از ضعف در مدیریت تولید است.

وی یادآور شد: طرح ارتقای بهره وری محصولات کشاورزی در سالهای اخیر در سطح تعاونی‌های تولید استان آغاز شده و هدف آن به حداقل رساندن فاصله تولید کشاورز پیشرو و سایر کشاورزان است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌شود ضمن شناسایی نقاط ضعف و اصلاح روش‌های نادرست، عملکرد محصول در واحد سطح افزایش یابد اظهار داشت: در این طرح تیمی متشکل از تعاونی تولید، بهره بردار عضو تعاونی، کارشناس، محقق و کشاورز نمونه حضور دارند که با عقد قراردادی سه جانبه بین کشاورز، تعاونی و کارشناس مراحل مختلف تولید از آماده سازی زمین تا زمان برداشت به دقت مورد نظارت و رصد قرار می‌گیرد.

مسئول نظام بهره برداری تعاون روستایی استان همدان خاطر نشان کرد: در سال زراعی جاری حدود چهار هزار هکتار از اراضی اعضای ۲۱ تعاونی تولید استان در سه محصول گندم، جو و کلزا زیر پوشش این طرح قرار گرفت.