معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان گفت: تردد خودروهای آفرود در طبیعت نیازمند دریافت مجوز از این اداره کل بوده اما تاکنون هیچگونه درخواست مجوزی نشده است.
به گزارش جارچی اخبار مهدی صفی خانی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: فعالیت آفرود سواران در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند دریافت مجوز از این مجموعه است اما تاکنون آنها بدون دریافت مجوز اقدام به فعالیت کردند.

وی اضافه کرد: این موضوع به صورت رسمی نیز به هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی ابلاغ شده اما گوش شنوایی نیست و آنها همچنان بدون مجوز به فعالیتشان ادامه می‌دهند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان افزود: تردد خودروهای آفرود و موتورسیکلت، تبعات و آثار منفی زیادی برای طبیعت به همراه دارد.

صفی خانی از بین بردن پوشش گیاهی و تبعات ناشی از آن از جمله بروز روان آب سطحی، سیلاب و ریزگرد را از آثار زیان بار تردد خودروی آفرود در طبیعت دانست.

وی اظهار داشت: قدرت بالای خودروی آفرود موجب می شود که در یک «تیک آف» حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر از سطح خاک کنده شده و این اقدام از بین رفتن بافت خاک و افزایش سرعت فرسایش خاک را به همراه دارد.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان ادامه داد: از بین رفتن بافت خاک آن را برای بروز گرد و غبار محلی مستعد می کند با این توضیح که با وزش یک نسیم، گرد و خاک به هوا برخواسته و موجب کاهش دید افقی و بروز آلودگی محلی می شود.

صفی خانی گفت: رانندگان آفرود تنها یک مسیر را برای تردد انتخاب نکرده بلکه انتخاب مسیرهای مختلف موجب از بین رفتن بخش زیادی از پوشش منطقه در نقاط گوناگون می شود.

وی افزود: همچنین جولان این قبیل خودروها در مناطق سخت گذر، سلب آسایش گونه های جانوری را به همراه دارد و آنها با دیدن این خودروها، وحشت زده محل امن زندگی خود را ترک کرده و برخی مواقع مجبور به رها کردن توله ها می شوند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان ادامه داد: صدای گوشخراش خودروی آفرود به گونه های جانوری استرس وارد کرده و آلودگی صوتی، آرامش حاکم بر طبیعت را برهم زده که این وضعیت علاوه بر طبیعت گران گونه ها جانوری را نیز آزار می دهد.

وی ادامه داد: با وجود آثار زیانبار تردد آفرود سواران در طبیعت، می توان از این ظرفیت برای کنترل آتش سوزی در طبیعت و جلوگیری از شکار غیرمجاز نیز بهره گرفت هر چند در این زمینه ضعف و خلاء قانونی وجود دارد.