مدیرکل راه و شهرسازی همدان گفت: ۱۱ کیلومتر از طرح ملی چهار باند کردن محور خلعت آباد – شیرین سو به سمت قیدار تا پایان امسال بهره برداری می شود تا جاده همدان – زنجان هموارتر شود.
به گزارش جارچی اخبار حسن ربانی ارشد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طول کل این طرح ملی حدود ۱۷۲ کیلومتر است که از این مقدار ۵۷ کیلومتر آن در استان همدان قرار دارد.

وی اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته ۱۲ کیلومتر از خلعت آباد تا کبودراهنگ نیز به این طرح ملی اضافه شد و هم اکنون در حال مطالعه آن هستیم تا مجوز ماده ۲۳ را برای این طرح بگیریم.

ربانی ارشد عنوان کرد: از ۵۷ کیلومتر این طرح ۲۰ کیلومتر در حال بهره برداری و ۱۸ کیلومتر دیگر نیز در حال واگذاری به پیمانکار است و پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۱ کیلومتر دیگر نیز تکمیل شود.

وی ادامه داد: از این ۱۱ کیلومتر ۵.۵ کیلومتر مربوط به کنارگذر شیرین سو و تقاطع غیر هم سطح نگار آباد است که در طرح نبوده و به منظور ارتقا ایمنی به کنار گذر اضافه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی همدان با اشاره به برخورداری بیش از ۹۵ درصد جاده های شهرستان کبودراهنگ از راه آسفالت شده، عنوان کرد: امسال نیز آسفالت دو محور ناصرآباد- زین آباد و شیخ جراح – مسجدین در دستور کار است که عملیات اجرایی آن قبل از پایان فصل کاری انجام می شود.

وی عنوان کرد: در حوزه خدمات شهری دو مجتمع اداری گل تپه و شیرین سو در این شهرستان به بهره برداری رسیده است و در بحث طرح های شهری نیز طرح تفصیلی گل تپه و شیرین سو انجام و ابلاغ شده است.

۱۰۰ درصد روستاهای بالای ۵۰ خانوار همدان از راه آسفالت شده بهره می برند و ۹۹.۴۴ درصد از جمعیت کل روستاهای استان راه آسفالت شده دارند.