به نقل از زددی نت، سنگاپور از صدور مجوز تاسیس پنج بانک دیجیتال به عنوان بخشی از تلاش های خود برای ایجاد تنوع در بازار خدمات بانکی و تقویت نظام بانکداری این کشور خبر داده است. دولت سنگاپور هدف اصلی از این کار را حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال عنوان کرده است.
اقدام یادشده به افزایش آزادی بازار سنگاپور نیز کمک کرده و بعد از دو دهه چارچوبی جدید برای نظام بانکداری اینترنتی در این کشور به وجود خواهد آورد. بر اساس این تصمیم بانک های محلی در سنگاپور می توانند شعبه های بانکی دیجیتال تاسیس کنند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از فارس، علاوه بر این، سازمان های غیربانکی در سنگاپور هم می توانند برای دریافت مجوز درخواست های خود را تسلیم کنند و خدمات بانکداری دیجیتال ارائه کنند. حداقل سرمایه بانک ها برای تاسیس شعب دیجیتال باید برابر با ۷۳.۸۳ میلیون دلار آمریکا باشد.
تنها شرکت هایی که دفتر مرکزی آنها در سنگاپور واقع باشد می توانند مجوز تاسیس بانک های دیجیتال را دریافت کنند. همچنین بانک های دیجیتال باید از فناوری های مرتبط با تجارت الکترونیک به منظور ارائه خدمات استفاده کنند و از این طریق برای کسب سهم بیشتری از بازار تلاش کنند. در یک دهه اخیر تلاش برای تاسیس بانک های دیجیتال در اروپا و شرق آسیا به منظور گسترش ارائه خدمات تجارت و بانکداری الکترونیک رونق گرفته است.