وزیر نفت یکی از اصول پایه در اوپک را برابری حق همه ۱۴ عضو آن دانست و اظهار کرد: تصمیم هرچه هست، باید برمبنای اجماع و کار جمعی درون اوپک باشد.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بیژن زنگنه امروز (۱۰ تیرماه) پیش از آغاز یکصدو هفتادوششمین نشست اوپک، درباره مذاکرات انجام شده خود با وزرای اوپک گفت: مهمترین نکته‌ای که در این نشست با دوستانمان و همینطور رسانه‌های مختلف مطرح شد، این بود که اوپک با خطراتی روبه روست و یکی از خطراتی که با آن روبه روست یکجانبه‌گرایی است که بعضا در اوپک مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: بعضی از اعضای اوپک تک‌روی می‌کنند و می‌خواهند از جانب اوپک و به نام اوپک تصمیم بگیرند و از طرف اوپک توافقاتی می‌کنند که این کار درستی نیست و به نفع اعضا هم نیست.

وزیر نفت یکی از اصول پایه در اوپک را برابری حق همه ۱۴ عضو آن دانست و اظهار کرد: ما درباره این موضوع با همه اعضا صحبت کردیم و عموما هم تأیید کردند و مهم هم این است که براین اساس عمل شود، حالا تصمیم هرچه هست برمبنای اجماع و کار جمعی درون اوپک باشد.

زنگنه با اشاره به اینکه نباید از خارج اوپک برای این سازمان تصمیم‌گیری شود، گفت: حالا ممکن است در مواردی هم موضوع خوبی باشد اما مهم این است که جمع اوپک با هم تصمیم بگیرند و حقوق همه اعضا مساوی باشد؛ این مهمترین بحثی بود که امروز با وزرای دیگر داشتم و در چند مورد هم ما مصداق ها را مطرح کردیم و فکر می‌کنم که این مسئله هم تأثیرگذار باشد.

وی در مورد اینکه وزیر نفت نیجریه در کنفرانس خبری خود پیش از شروع یکصدوهفتادو ششمین نشست اوپک صحبت‌های مطرح شده شما درباره وحدت و یکجانبه‌گرایی را رد کردند، تصریح کرد: من به دبیر دائمی وزارت نفت نیجریه هم توضیح دادم که منظورم از این صحبت ها چه بوده است و ایشان هم بر همین موضوعات تأکید کردند.