مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: دام های صادر شده از گمرک این بندر به مقصد قطر متعلق به کشور ترکیه است.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، مرتضی بحرانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این دام‌ها از طریق گمرک بوشهر به کشور قطر ترانزیت می‌شوند و در این بین دامپزشکی استان بوشهر نیز نظارت بهداشتی – قرنطینه‌ای خود را طبق وظیفه اعمال می‌کند.

وی اضافه کرد: حفظ جمعیت دامی کشور یکی از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است که با انجام اقداماتی شامل انجام طرح‌های مختلف برای پیشگیری از بیماری‌ها، پایش و مراقبت فعال بیماری‌ها، شناسایی کانون‌های بیماری که با آموزش دامداران و بهره برداران این سیاست اجرا می شود.

چندی پیش خبری در فضای مجازی درباره صادرات دام از گمرک بوشهر به مقصد قطر در شرایطی که کشور با کمبود و گرانی گوشت روبرو است، منتشر شد که بازتاب وسیعی در میان مردم داشت.