مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: پایش و ارزیابی عملکرد ایمنی امورها و ادارات در راستای استقرار سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت، ایمنی بهداشت و محیط زیست انجام می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار عادل کاظمی که در جلسه افتتاحیه این ممیزی گفت: فرهنگ سازی ایمنی بین شهروندان و پرسنل شرکت ، اصلاح دستورالعمل ها و فرآیندهای کاری، بررسی وضعیت کلی رعایت مقررات ایمنی در شرکت برق تبریز، طرح موضوع T.B.M(جلسات ایمنی قبل از عملیات) و جاری سازی آن و برگزاری دوره های آموزشی ایمنی در حوزه همکاران، پیمانکاران و شهروندان، از اقدامات انجام شده توسط دفتر ایمنی و کنترل ضایعات این شرکت صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: اصلاح دستورالعمل‌ها و فرآیندهای کاری، جاری سازی دستورالعمل ثابت بهره برداری، ممیزی داخلی ایمنی در تمامی امورهای تابعه شرکت ، اطلاع رسانی صحیح و دقیق حوادث از طریق راه اندازی نرم افزار Share Point از اقدامات انجام شده توسط دفتر ایمنی است.
کاظمی وضعیت جو ایمنی شرکت و تعیین وزن تاثیرگذاری فاکتورهای مختلف در بهبود وضعیت ایمنی گفت: یکی از روش های دخیل در بهبود مستمر عملکرد ایمنی، پایش و ارتقاء فضای ایمنی سازمان است؛ الزامات ایمنی روشی را تامین می‌نماید که به واسطه آن سازمان‌ها بتوانند برداشت خود از رعایت مقررات ایمنی را محک بزنند.
وی جلسات کوتاه مدت ایمنی در پای کار و قبل از شروع عملیات با عنوان Toolbox Meeting که به اختصار T.B.M شناخته می شوند گفت: این جلسات که غالبا کمتر از ۱۰ دقیقه طول می کشند قبل از شروع عملیات با شناسایی و تشریح مخاطرات کار برای تمامی افراد حاضر در پروژه و معرفی راهکارهای کنترلی مورد نیاز و پاسخ به سوالات و ابهامات افراد، نقش چشمگیری در کاهش حوادث در محیط های کاری ایفاء می نمایند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت توزیع برق تبریز به صورت مستمر و روزانه نسبت به برگزاری جلسات T.B.M قبل از آغاز هر پروژه اقدام می کند، با این امید که این راهکار بتواند سهمی هر چند کوچک در ارتقاء فرهنگ ایمنی سازمان ایفاء نموده و هرگز شاهد بروز حادثه برای همکاران عزیز مان نباشیم
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی برای همکاران گفت: در راستای ارتقائ ایمنی برای همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، آموزش و بازآموزی همکاران در کلیه سطوح سازمانی، برگزاری مرتب جلسات کمیته های فرعی ایمنی در امورها، بازدیدهای مستمر از اکیپ های اجرایی شرکت، ارزیابی امتیاز ایمنی سالانه امورهای بهره برداری و تهیه تجهیزات ایمنی و کمک ایمنی جهت کاهش خطای انسانی انجام شده است.
وی در خصوص ایمنی برای پیمانکاران بیان کرد: برگزاری دوره های آموزش ایمنی و فن ورزی، تهیه بانک اطلاعات پیمانکاران، جلوگیری از صدور مجوز برای انجام کار توسط نفرات فاقد آموزش و بازدیدهای مستمر از اکیپ های پیمانکاری از جمله اقدامات انجام شده ایمنی در حوزه پیمانکاران است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در خصوص فرهنگ سازی در حوزه شهروندان یادآور شد: برگزاری دوره های ایمنی برای سایر سازمان ها، تهیه کلیپ، کتاب، بنر، تیزر و بروشورهای اطلاع رسانی ایمنی و بازرسی و کنترل ایمنی شهروندی به طور دائم در حال انجام است.