بلوک زایمانی بیمارستان آیت الله کاشانی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ولایت، بخش آی سی یو بیمارستان امام خمینی(ره) و مرکز جامع بیماری های خاص و دیالیز از جمله پروژه های افتتاح شده با حضور وزیر بهداشت است.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بلوک زایمانی بیمارستان آیت الله کاشانی در مساحتی بالغ بر ١٣٨٠ متر مربع و اعتباری بالغ بر ٢ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان و دارا بودن ١٣ تخت بستری مورد بهره برداری قرار گرفت.

پروژه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ولایت جیرفت نیز با زیربنای ٣١٣١ متر مربع و اعتباری بالغ بر ٧ میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان و دارا بودن ۴۵ مطب افتتاح شد.

همچنین، عملیات ساخت بخش آی سی یو و بهسازی اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت نیز در مساحتی بالغ بر ٢٢٠٠ مترمربع و با هزینه ای بالغ بر ٢ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان، بعد از سه سال، به اتمام رسیده و اکنون آماده ارائه خدمات درمانی است. بخش آی سی یو با ١٠ تخت و بخش اورژانس با ۵٠ تخت، به مجموعه زیرساخت های درمانی کشور افزوده شده است.

مرکز جامع بیماری های خاص و دیالیزی جیرفت نیز با زیربنای ۵٧۴ متر مربع و هزینه کرد یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان و دارا بودن ٢٠ تخت بستری، به بهره برداری رسیده و به زیرساخت های درمانی و مجموعه حمایت های بیماران خاص، افزوده شده است