مشاور عالی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: اقتصادی که در کشور شکل گرفته اقتصادی رانتی بوده که سود مبنای آن را تعیین نمی کند و کاملا وابسته به فروش نفت است
دکتر حسین کمالی که در جمع نمایندگان کارفرمایان، کارگران و تعاونگران استان آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی صنعت و معدن و تجارت تبریز سخن می گفت اظهار داشت: توزیع درآمد حاصل از نفت نیز متاسفانه به درستی توزیع نشده چرا که حاصل آن اکنون چیزی جز وجود واحدهایی که بصورت غیراقتصادی در صنعت و کشاورزی فعالیت دارند نیست
وی افزود:از سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت طی ۷۰ سال گذشته اکنون حداقل بیش از ۵۰ هزار دلار داشته به دست می آمد ولی اگر تمام کشور را جمع کنیم حاصل رقم بسیار پایینی از این سرمایه گذاری است.
کمالی با اشاره به مسایلی که از سوی نمایندگان کارگر و کارفرما در این جلسه مطرح شد گفت: اقتصاد ما اکنون طوری است که در آن نه کارفرما، نه کارگر و نه دولت هیچ کدام راضی نیستند
وی افزود: در وضعیت فعلی کارفرما نگران مشکلات ناشی از وام بانکی، تامین مواد اولیه و فروش کالا و دهها مشکل دیگر است کارگر هم نگران امنیت شغلی و عدم تکافوی هزینه های زندگی بوده و دولت هم نمی تواند از این واحدها مالیات درست اخذ کند.
کمالی عمده مشکلات ناشی در این حوزه ناشی از غیرعلمی بودن برنامه ها دانست و گفت: ما نتوانسته ایم از دانش روز دنیا به طور درستی بهره بگیریم و خود را با پیشرفتهای جهان همگام نماییم.
وی لزوم بازنگری در شیوه ها را برای توسعه کشور ضروری خواند و افزود: باید اقتصادی در کشور در شکل بگیرد که هر سه بخش شرکای اجتماعی بتوانند از آن رضایت داشته باشند.
مشاور عالی وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه مبنای اقتصاد ما باید یک اقتصاد رقابتی بوده و بر اساس یک برنامه ریزی علمی شکل بگیرد اظهار داشت: اقتصادغیررقابتی که مزیت ملی را دنبال نکند محکوم به شکست است.
حسینی در عین حال راه برون رفت از وضعیت فعلی را درک درست شرکای اجتماعی از مسایل یکدیگر دانست و گفت: باید یک صمیمیتی در کشور ایجاد شود که کارفرما وقتی سرسفره خود می نشیند به این فکر باشد که کارگرش هم قدرت لازم را برای تامین معاش دارد و در دیگر سو کارگر هم وقتی به کارفرما فشار برای حقوق و رفاه فشار می آورد موضوع را در نظر بگیرد که کارفرما از قدرت تأمین این نیاز برخوردار است یا خیر و اگراین همبستگی ملی شکل بگیرد می توان انتظار بهبود اوضاع را از این باب داشت.
مشاور عالی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بخش مهمی از مشکلات موجود در حوزه روابط کار را ناشی از بداجرا کردن قانون عنوان کرد و گفت: ما در حوزه کار قانون خوبی داریم ولی وقتی قانون غلط اجرا یا آن را دور می زنیم با مشکل مواجه می شویم.
حسینی قانون سخت وزیان آور را نمونه ای در این زمینه ذکر کرد و گفت: قانون ما اشکالی نداشته و از آیین نامه های جامعی برخوردار هستیم ولی وقتی در اجرای قانون دخال می کنیم با مشکل مواجه می شویم.
مشاور علی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر پرهیز از قانون گریزی افزود: باید در این حوزه از تعصب کور دوری کنیم و نگاه تعاملی به مسایل داشته و از رفتار های غلط غیر علمی پرهیز کنیم.
وی همچنین آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی را یکی از لازمه های اساسی برای پیشرفت دانست و گفت: دنیا اکنون در حال تحول و تغییر است و ماباید ضمن آنکه فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیروی انسانی را به علم روز مجهز کنیم صنعت و کشاورزی خود را با تکنولوژی در حال تحول همگام کنیم همچنانکه می بینیم تحولات در جهان آنچنان سریع اتفاق می افتد باید گفت شرایط زندگی روز به روز تغییر می کند.
کمالی در پایان سخنان خود با اشاره به همدلی میان تشکل های کارکری و کارفرمایی در استان آذربایجان شرقی از آنان خواست تا با برپایی جلسات مشترم راهکارهای لازم را برای برون رفت از مشکلات این حوزه را ارایه دهند.