مشاور عالی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور جزیره ای عمل کردن نهادها و دستگاههای مرتبط است.
به گزارش جارچی اخبار دکتر حسین کمالی که در چهارمین جلسه شورای هماهنگی ادارات و سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان آذربایجان شرقی سخن می گفت اظهار داشت: ناهماهنگی در برخی اوقات سبب شده که نهادها اثرات یکدیگر را از بین ببرند که بایستی از آن پرهیز و به دنبال تغییر رویه در این خصوص باشیم.
وی با قدردانی از تشکیل منظم جلسات شورای هماهنگی ادارات و سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان آذربایجان شرقی گفت: خوشبختانه با تشکیل این شورا در استان هماهنگی خوبی حاصل شده که نتایج مفیدی در ارایه خدمات به مردم داشته است.
دکتر کمالی در ادامه بر لزوم تحول در برنامه ها و اقدامات در تمامی حوزه ها از جمله صنایع و کشاورزی تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات سریعی که در تکنولوژی روز در سطح دنیا حاصل می شود بایستی توجه ویژه ای به این تحولات داشته و همگام با آن حرکت کنیم.
مشاور عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتن نگاه اقتصادی در فعالیت را لازمه توسعه و پیشرفت دانست و گفت : تحقق این امر نیازمند آن است که ضمن اصلاح در سیاست های فعلی حرکت ما بر مبنای تحقیق علمی مبتنی بر آینده پژوهی باشد.
کمالی با بیان اینکه اکنون باید از اقتصاد درونزا خارج شد تصریح کرد: اکنون موضوعاتی نظیر اقتصاد رقابتی و اقتصاد برون زا مورد توجه است که باید با دانش و تکنولوژی روز همراه باشد همچنان که آموزه های دینی ما نیز بر آن تاکید دارد به طوری که پیامبراکرم (ص) اسلام فرموده اند حتی برای پیشرفت و برای بدست آوردن دانش تا چین هم باید رفت.