مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی تشکیل منظم جلسات شورای هماهنگی ادارات و سازمانهای تابعه این وزارتخانه را در استان در بهبود و تسهیل امور خدمت رسانی مهم دانست .
به گزارش جارچی اخبار دکتر میر احد حسینی که در چهارمین جلسه شورای هماهنگی ادارات و سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۸ که با حضور دکتر کمالی مشاور عالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده بود سخن می گفت اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ که تشکیل جلسات این شورا در استان در دستور کار قرار گرفت ۹۰ جلسه و ۳۰ جلسه فوق العاده شکل گرفته که ۵۱۷ مصوبه داشته که در توانمندسازی و آموزش کارکنان ، هماهنگی و تعامل میان دستگاههای فعال این حوزه ، برگزاری همایش های مشترک و نیز دایر کردن سامانه های خدمت رسانی از جمله سامانه پاسخگویی و میز خدمت سخت و زیان آور که در سطح کشور نیز توسعه یافته و نقش مهمی ایفا کرده است.
دکتر حسینی افزود: خوشبختانه اعضای شورای هماهنگی ادارات و سازمان های تابعه ضمن بیان مشکلات با صدای واحدی اهداف وزارتخانه را پیگیری و برای تحقق آن از توان همه بهره می گیرند.
وی وضعیت اشتغال در استان اذربایجان شرقی را رو به بهبود عنوان کرد و گفت: با توجه به فعال بودن کارگاهها در استان آذربایجان شرقی نرخ بیکاری در این استان که ۱۰/۹ درصد می باشد پایین تر از میانگین کشوری است.
🔹️ حسینی نرخ مشارکت در استان را ۴۰/۷ ذکر کرد و گفت: ۴۰/۸ درصد شاغلین در آذربایجان شرقی در بخش خدمات ۳۹/۴ درصد در صنعت و ۱۹/۷درصد در بخش کشاورزی فعال هستند و این استان با دارا بودن ۳۶ شهرک صنعتی ، ۱۷ ناحیه صنعتی و یک شهرک سرمایه گذاری با ۴۵ هزار کارگاه فعال کد دار که تعدادی از آنها بخشی از زیرساخت های اقتصادی کشور به شمار می روند.
حسینی تعاون را یکی از بخش های فعال استان آذربایجان شرقی خواند و گفت: هم اکنون بالغ بر ۴ هزار و ۲۰۰ تعاونی در استان فعال هستند که ۵/۴ درصد سهم کشور که ۷۰۷ هزار اشتغال دارد که البته یکی از بخش های فعال تعاون در حوزه مسکن بوده که تا کنون ۳۴ هزار واحد مسکونی ایجاد کرده اند.
حسینی با اشاره به فعال بودن ۴۹۹ تشکل کارگری و ۹۰ تشکل کارفرمایی در استان آذربایجان شرقی نقش این تشکل ها را در سازمان دهی حوزه روابط کار بسیار موثر دانست و گفت: سالانه بالغ بر ۱۴ هزار درخواست به ۳۵ هیات های تشخیص و ۳۹۰۰ پرونده در ۲۲ هیات حل اختلاف استان ارائه می شود که نیمی از آنها به صورت سازشی حل و فصل می شود.