رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: دولت ملزم است پرداخت مطالبات تامین اجتماعی را در اولویت قرار دهد تا جمعیت ۴۲ میلیون نفری تحت پوشش این سازمان دچار بحران نشود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهر، داوود محمدی که یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات استادکاران و کارگران صنعت ساختمان سخن می گفت اظهارداشت: تامین اجتماعی از سازمانهای بسیار قدرتمند است اما باید پرسید چرا دولت مطالبات این سازمان را پرداخت نمی کند.
داوود محمدی بیان کرد: سازمانی که بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد یک نهاد قدرتمند و مهم است و دولت مکلف است و قانون هم موظف کرده تا بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت در طول ۵ سال هم این بدهی خود را پرداخت می کرد امروز موضوع مهم همسان سازطی حقوق بازنشستگان تامین می شد و طرح درمان و بیمه و کارهای سخت و زیان آور هم عملیاتی شده بود.
مهمترین اولویت دولت پرداخت مطالبات تامین اجتماعی باشد
داوود محمدی گفت: با توجه به جمعیت تحت پوشش سازمان هیچ اولویتی به جز پرداخت بدهی دولت به این سازمان نیست و از دولت با جدیت می خواهیم این بدهی را پرداخت کند.
وی افزود: برای تنظیم آیین نامه ماده ۱۸ از سوی کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر هستیم که این طرح متاسفانه سه سال است در وزارت کار مانده و باید ایین نامه ارایه شود و کوتاهی در این بخش قابل بخشش نیست.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حل مشکلات کارگران ساختمانی بیان کرد: باید به مشکلات جمعیت ۴۲ میلیون نفری تامین اجتماعی توجه شود و ما هم در مجلس از حقوق کارگران ساختمانی دفاع می کنیم و ماده ۴۱ را هم پیگیری می کنیم و در خصوص ماده ۱۸ هم دیدگاههای خود را ارائه کنید تا مورد توجه قرار گیرد.
تمدید کارت مهارت کارگران ساختمانی با سرعت بیشتری صورت گیرد
در این جلسه نمایندگان تشکل های کارگری در خصوص سختی کار، تامین مکان برای کانون کارگران ساختمانی و نیز کارگران سطح شهر، بیمه تکمیل؛ تقویت مالی کانون و اختصاص بودجه به آن، برون سپاری به تشکل های کارگری، تشکیل تعاونی فراگستر، ممنوعیت بکارگیری کارگران اتباع بیگانه در صنعت ساختمان دیدگاههای خود را ارائه کرده و خواستار حل آنها شدند.
در استان قزوین ۲۴ هزار کارگر ساختمانی و ۱۲ انجمن و یک کانون صنعت ساختمان فعالیت می کند.