قزوین با هدف بررسی هزینه کرد تسهیلات ارایه شده به متقاضیان به عنوان پایلوت نظارت بر اشتغال پایدار روستایی و عشایر انتخاب شده است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به راه اندازی سامانه نظارت بر اشتغال پایدار روستایی و عشایری (سانار) در سازمان برنامه و بودجه کشور، قزوین به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا علی رحمانی با بیان اینکه قزوین به عنوان پایلوت سامانه نظارت بر اشتغال پایدار روستایی و عشایری انتخاب شده است، گفت: این سامانه به منظور نظارت بر تسهیلات پرداخت شده روستایی و عشایری راه اندازی شده است و در سه فاز گزارش گیری آماری، داشبورد مدیریتی و پایش و راستی آزمایی اثربخشی اجرا خواهد شد.
وی افزود: فاز اول گزارش گیری آماری با همکاری معاونت آمار و اطلاعات سازمان و با نظارت گروه اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه اجرا می‌شود.
رحمانی تصریح کرد: در این طرح هزار و ۵۰ واحد روستایی و عشایری در ۶ شهرستان استان سرشماری و در سامانه بارگذاری و پایش خواهد شد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اضافه کرد: ۱۰ مامور آمار گیر به مدت ۳۰ روز، اجرای این طرح را برعهده خواهند داشت.