دومین نشست پاتوق کتاب معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
علی حیدری در دومین نشست پاتوق کتاب معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی به معرفی کتاب سیاست گذاری رسانه‌ای سازمان تأمین اجتماعی پرداخت که برگرفته از رساله دوره دکترای او است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، حیدری با بیان اینکه در حوزه تامین اجتماعی دچار فقر نظری هستیم، گفت: باید برای تولید و نشر محتوا در این حوزه اقدامات بیشتری صورت گیرد. برای تحقق این موضوع ایجاد رشته مستقل تأمین اجتماعی در حال پیگیری است و امیدواریم به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه سازمانهای بیمه گر وابسته به اعتماد و اعتبار هستند، گفت: سرمایه اجتماعی مهمترین دارایی سازمان‌های بیمه گر است و این سازمان برای پویایی و مانایی باید مدل مطلوب رسانه‌ای داشته باشد تا اعتماد مخاطبان نسبت به سازمان حفظ شده و افزایش یابد.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در دوران پیشرفتهای حوزه فن‌آوری و توسعه فضای مجازی نیازهای رسانه‌ای نیز دچار تحول می شود، اظهار داشت: سیاستگذاری رسانه‌ای پیش از این برای کشورها و یا برای سازمان‌های رسانه‌ای تدوین شده است اما اولین بار برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان خدمت رسان چنین سیاستگذاری تدوین شده است.
حیدری با بیان اینکه تنوع و تکثر مخاطبان در سازمان تامین اجتماعی قابل توجه است، گفت: ذی‌نفعان سازمان تأمین اجتماعی در این مجموعه ذی‌مدخل هستند و در بین گروه‌های مختلف ذی‌نفعان نیز تعارض منافع وجود دارد.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی باید با مدل رسانه‌ای کارآمد در برابر وقایع مختلف واکنش صحیح نشان دهد و در زمان لازم بتواند فضای رسانه‌ای مورد نظر را شکل دهد و به صورت کنشگر در این عرصه عمل کند.
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به توسعه بهره‌برداری از رسانه‌های نوین و فضای مجازی اظهار داشت: در فضای رسانه ای موجود هر کدام از کارمندان سازمان یک رسانه هستند که این موضوع می‌تواند اثر مثبت یا منفی در شکل گیری نگرش مخاطبان نسبت به این سازمان داشته باشد.
محمدرضا جعفریان، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست گفت: در جلسات پاتوق کتاب ناشران و نویسندگان کتابهای خود را معرفی می‌کنند. در این جلسات نویسندگان آثار مطالب خود را مطرح می‌کنند و شرکت کنندگان نیز به بیان نظرات خود می‌پردازند.
جعفریان برلزوم توسعه فعالیت‌های فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: در حوزه فرهنگی با غفلت ۵۰ ساله مواجه هستیم و برای جبران کاستی‌های گذشته باید اقدامات اساسی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی یک سازمان مردم نهاد است، گفت: این سازمان با مشارکت مردم شکل گرفته است و با وجود جایگاه بسیار ارزشمندی که حوزه اجتماعی دارد، در کتابهای درسی کشور هیچ جایگاهی حتی در درس‌های تعلیمات اجتماعی نداشته است.
جعفریان گفت: امسال برای اولین بار در ۹ کتاب درسی مفاهیمی، تامین اجتماعی وجود دارد و پیگیری‌های سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش انتشار مفاهیم تأمین اجتماعی در کتاب‌های درسی تداوم خواهد یافت.