مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی با تشریح شرایط دریافت دستمزد کاریابی‌ها، گفت: دریافت دستمزد غیرمتعارف توسط این نهادهای غیردولتی قانونی نیست و در صورت اطلاع دادن افراد، با کاریابی های متخلف برخورد می شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا صادق آهنگری افزود: کاریابی‌ها وجه مشخصی را باید در زمان یافتن کار مناسب برای مراجعان طلب کنند و نمی‌توانند بیش از این رقم از افراد به عنوان دستمزد بگیرند.
وی اضافه کرد: کاریابی‌های غیردولتی دارای مجوز از اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معرفی کارجویان ثبت نام شده خود به فرصت‌های شغلی جهت به کارگماری مجاز هستند و در قبال ثبت نام به همراه مشاوره شغلی ۲۷۰ هزار ریال و بابت به کارگماری کارجو برای قراردادهای یکساله حداکثر ۵۰ درصد دستمزد مصوب شورای عالی اشتغال معادل هفت میلیون و ۵۰۰ هزار ریال دریافت می کنند.
وی بیان کرد: کاریابی می‌تواند حق الزحمه به کارگماری خود را به صورت اقساطی دریافت و جهت تضمین پرداخت اقساط توسط کارجو، سفته‌ای به میزان ۲ برابر دستمزد منعقد شده اخذ و در قبال آن رسید ارائه کند.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی اظهار کرد: سفته به صورت امانت نزد کاریابی باقی خواهد ماند و در صورت عدم جذب سفته قابل عودت است.
آهنگری گفت: کاریابی‌ها می‌توانند در زمان معرفی کارجو به فرصت شغلی و در صورت تمایل او، یک میلیون ریال به صورت علی‌الحساب به عنوان پیش پرداخت حق‌الزحمه به کارگماری تعیین شده دریافت کنند که این مبلغ در صورت تحقق نیافتن اشتغال در مدت یک هفته قابل بازپس گیری است.
وی افزود: کاریابی‌های غیردولتی دارای مجوز مکلف هستند جدول تعرفه‌های قانونی خود اعم از ثبت‌نام و به کارگماری را در معرض دید عموم قرار دهند و به هیج عنوان حق ندارند خارج از تعرفه، مبلغی از مراجعان دریافت کنند.
وی از کارجویان و مراجعان به کاریابی‌های غیردولتی خواست در صورت درخواست و مشاهده هرگونه تخلف و دریافت وجه اضافی و غیرمتعارف و خارج از تعرفه‌های ابلاغی، مراتب را به واحد اشتغال و کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها گزارش دهند تا برابر مقررات اقدام شود.
در حال حاضر ۳۱ دفتر کاریابی و مشاوره شغلی در آذربایجان غربی فعال است.