عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: افرادی که با کار و کوشش آورده ای را به دست آوردند با کسانی که از راه رانت و میان بُر اموالی دارند نباید در یک کفه ترازو قرار بگیرند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از فارس ، علی جلیلی شیشوانی با اشاره به قانون ازکجا آورده ای،اظهار داشت: اعاده اموال نامشروع مدیران و شفاف سازی مالی مدیران به لحاظ شکلی این موضوع خوب است که از کجا آورده ایم، ولی حالا تشخیص اینکه منبع اصلی این آورده کجاست و چه کسانی باید آن را تشخیص بدهند، این کار آسانی نیست.
دانشگاه ها باید به کمک موضوع ارزیابی اموال مسولان بیایند
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس افزود: چنین دیدگاهی می‌تواند برای کشور ما سر منشاء خیر و برکت باشد؛ ولی سوال اینجاست ؛ آیا واقعاً کسانی که می خواهند این کار را انجام دهند؛ آیا می توانند اندازه بگیرند؛ اموال را ارزیابی کنند و ارزشیابی و سنجش کنند؟
وی افزود:هرکدام از این چهار مقوله که گفته شد این امکان ناپذیر است؛مگر اینکه دانشگاه‌ها به کمک بیایند؛ برای تحلیل و آنالیز آورده ها باید از دانشگاه ها استفاده کنیم و این موضوع به این راحتی ها نیست.
تحلیل آورده های مسئولان کار آسانی نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید براینکه تحلیل آورده های مسئولان کار آسانی نیست،مطرح کرد: جمع آوری آورده ها در حد بازشناسی ،کار کارشناسی و آمارگیری است.باید سعی کنیم این کار سلیقه ای انجام نشود.حالا کاربرد این را اگر بخواهیم درنظر بگیریم این آورده در کجا راهبردی می شود و در کجا از این روش می توانیم استفاده کنیم ؛ آن را تبدیل به راهکار کنیم ؛ پیچیدگی خاص خودش را دارد.
جلیلی شیشوانی با بیان اینکه یک پله بالاتر ما باید بدانیم این آورده ای که وجود دارد به صورت تحلیلی است یا ترکیبی ، تشخیص دادن آن هم مشکل است ،مطرح کرد: در حالت کلی من فکر می‌کنم اساتید دانشگاه و دانشگاهیان که واقعاً در کار خودشان استاد هستند،می توانند با حداقل انرژی ،حداقل زمان و با کیفیت عالی موارد را اندازه‌گیری و ارزیابی کنند و مورد سنجش قرار بدهند و در نهایت ارزشیابی کنند.
پول و سرمایه نباید مانع تلاش و کوشش انسان ها شود
وی ادامه داد:ولی حالا یک موضوع مهم است انسان ها از طریق تلاش و کوشش چیزهایی را به دست می آورند که برای اولین بار برای آنها به وجود می‌آید؛تولدی برخاسته از کار و کوشش. حالا این آورده اگر مانع این تولد بشود که ما بیاییم کارهای بکنیم باعث منفعل شدن در حوزه کار و کوشش شود به نظرم کار پخته ای نیست.
جلیلی شیشوانی با بیان اینکه برای اجرای از کجا آورده ای هنوز ساختار مشخصی نداریم، تاکید کرد:ما برای این کار ارزشیابی ساختاری نداریم ؛ما این قانون را ایجاد کردیم و این موضوع عملاً به دست سیاسیون می افتد و اینکه ممکن است هر روز یکدیگر را متهم کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه این قانون ازکجا آورده ای ممکن است دستاویزی برای اتهام زنی سیاسیون به همدیگر شود،ادامه داد: ممکن است کسانی که خوب می توانند کار کنند هم ،دیگر انگیزه کاری نداشته باشند و بازار هم می ترسد.
آورده از راه رانت در جامعه التهاب ایجاد می کند
وی با تاکید براینکه افرادی که با کار و کوشش آورده ای را به دست آوردند با کسانی که از راه رانت و میان بر اموالی دارند نباید در یک کفه ترازو قرار بگیرند، مطرح کرد: به این موضوع اعتقاد دارم که کسانی که کار آورده خودشان را از راه های میانبر و کوتاه مدت به دست آورده باشند،در یک جایگاهی قرار می گیرند که یک جهشی متاسفانه اتفاق بیفتد؛این بسیار بد است و همان رانت است.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه برخی برای رسیدن به این جایگاه ها شب و روز تلاش می‌کنند واین بسیار دوست داشتنی است،تصریح کرد: اگر ما بگوییم که از طریق ابزار شکنجه گر و دوست داشتنی کار، ما به جایگاه های مادی و جایگاه علمی می رسیم و به جایگاه‌های می‌رسیم که واقعا حرفی برای گفتن داریم ؛ آورده ایرادی ندارد، آورده ای که با رنج تلاش و کوشش به دست می‌آید.ولی آن آورده ای که مبتنی بر رانت، مافیایی شدن و بعضی کارها است باید مشخص شود چراکه این موضوع در نتیجه یک التهاب را در جامعه ایجاد می‌کند.