هفت حلقه چاه غیر مجاز در دماوند و شش حلقه چاه در اسلامشهر برای جلوگیر از برداشت آب های زیرزمینی مسدود شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از آب منطقه‌ای تهران، سرپرست امور منابع آب شهرستان دماوند از انسداد هفت حلقه چاه غیر مجاز و در نتیجه جلوگیری از برداشت بیش از ۳۳۳ هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در محدوده عملکرد این امور خبر داد.
مصطفی عباسی افزود: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضائی در جهت صیانت از منابع آبی این تعداد حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق ۲۸۷ متر و آبدهی ۲۴.۵ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.
وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه‌ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج ۳۳۳ هزار و ۷۲ متر مکعب آب در سفره‌های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.
همچنین مدیر امور منابع آب شهرستان اسلامشهر از انسداد شش حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور خبر داد که در نتیجه آن از برداشت بیش از ۲۶۷ هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی ممانعت به عمل می‌آید.
“محمدرضا گیتی پژوه” با اعلام این مطلب اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضائی در جهت صیانت از منابع آبی این تعداد حلقه چاه غیر مجاز با آبدهی ۱۳.۵ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.
وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه‌ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج ۲۶۷ هزار و ۳۰۰ متر مکعب آب در سفره‌های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.
گیتی پژوه در ادامه گفت: فرونشست جزو خطراتی است که در پی برداشت‌های غیر مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی اتفاق می‌افتد و همه تلاش‌ها و برنامه ریزی ها در جهت حفاظت و صیانت از منابع آب و همچنین جلوگیری از عواقب ناشی از برداشت‌های غیرمجاز از آبخوان‌های منطقه است.