مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهم کل درآمدهای مالیاتی آذربایجان‌شرقی است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از فارس ، غلامرضا شریفی در دیدار مدیرکل، معاونان و رؤسای مجموعه امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با استاندار آذربایجان‌شرقی به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی با اشاره به اینکه بیشترین وصول مالیاتی استان در تیر ماه میسر می‌شود، اظهار کرد: در سه ماهه اول سال جاری ۸۳ درصد سهم مالیاتی استان محقق شده است.
وی افزود: از این مبلغ ۹۴ درصد سهم درآمدهای مالیاتی می‌باشد که ۵۲ درصد آن، مالیات مستقیم و ۴۸ درصد آن مالیات‌های غیرمستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده است.
شریفی با بیان این که مایلات بر ارزش افزوده نوعی مالیات پیشرفته است که اکنون در ۱۶۵ کشور دنیا دریافت می‌شود، افزود: این قانون یکی از مترقی ترین قوانین در کشورهای توسعه یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین ادامه داد: دولت نیازمند درآمدهای غیرنفتی است که عمده‌ترین آن مالیات است و در اقتصاد مقاومتی، اصلی‌ترین پایه آن درآمدهای مالیاتی است که کشور را از وابستگی به نفت بی‌نیاز می‌کند و با ایجاد رفاه و آرامش برای مردم نتایج آن به جامعه بازمی‌گردد.
شریفی همچنین از پرداخت حدود ۵۰۴ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۷ به شهرداری‌ها و دهیاری‌های آذربایجان‌شرقی خبر داد و آن را منبع بسیار مهمی در توسعه شهری و روستایی استان دانست.