آخرین محاسبات سبد معاشِ گروه کارگری شورای عالی کار نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت ۹۸ از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است؛ در این شرایط، حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از افزایش، نهایتاً به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است که به گفته محمد اشرفی به هیچ وجه کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، این عضو هیات مدیره کانون مرکزی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، در انتقاد از شرایط موجود می‌گوید: افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مستمری بازنشستگان، تاثیری در بهبود معیشت مستمری‌بگیران ندارد؛ چراکه خیلی بیشتر از افزایش مستمری‌ها، هزینه‌های زندگی بالا رفته است.
وی با تاکید بر اینکه ۶۵ درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، «حداقل‌بگیر» هستند؛ تاکید می‌کند: «گرانی» معاش بازنشستگان را تهدید می‌کند.
حداقل مستمری کفاف هزینه‌های خانوار دو نفره را هم نمی‌دهد
به گفته اشرفی که دبیر شورای عالی تامین اجتماعی نیز هست، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یا در نهایت، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، با هزینه‌های یک خانوار استاندارد بازنشسته که ۲.۵ نفری در نظر گرفته می‌شود، تطابق و همخوانی ندارد.
او ادامه می‌دهد: حتی اگر اندازه یک خانوار بازنشسته را فقط ۲ نفر در نظر بگیریم، بازهم حداقل مستمری بسیار ناکافی است و حتی یک سوم هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد.
او تاکید می‌کند: اگر رقم حداقل مستمری را با سبد هزینه‌های خانوار مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که این مبلغ ناچیز، کفاف حداقل خوراکی‌ها، مسکن، پوشاک و هزینه‌های حمل و نقل – حتی حمل و نقل عمومی- را نمی‌دهد؛ این مولفه‌ها، لازمه‌های اصلی زندگی هستند؛ کاری به هزینه‌های مرحله بعد، مثل تفریح، مسافرت و یا آموزش نداریم؛ حتی اگر بازنشستگان این هزینه‌ها را کلاً حذف کنند، بازهم مبلغ مستمری در تامین «ضروریات اولیه» ناکافی است.
اشرفی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی، کارگران بازنشسته یک سفر یک روزه یا حتی نیم روزه هم نمی‌توانند بروند.
این عضو هیات مدیره کانون سراسری بازنشستگان، چه خواسته‌ای از مسئولان دارد؛ اشرفی می‌گوید: هم دولت و هم مجلس باید مطالعه بیشتر روی مساله «معاش بازنشستگان» انجام دهند تا بتوانند راهکارهایی برای خروج از بن بستِ معیشتی فعلی پیدا کنند.
او اعتقاد دارد اکنون زندگی بازنشستگان در یک «بن بست» قرار گرفته: امروز ما بازنشستگان هم در «معیشت» مشکل داریم، هم در «درمان» و هم در رفاه.
هم تامین اجتماعی، هم دولت و هم مجلس، مسئولیت دارند
این نماینده بازنشستگان کشور در پایان تاکید می‌کند: باید فکری برای حل مشکلات بازنشستگان بکنند؛ به خصوص کارگران بازنشسته که متوسط مستمری آنها بسیار پایین است؛ این وظیفه، هم برعهده تامین اجتماعی است، هم دولت و هم مجلس؛ ما بازنشستگان از همه این نهادهای مسئول توقع داریم هرچه سریعتر راهی برای ترمیم مستمری‌ها، ارتقای خدمات درمانی و بهبود خدمات رفاهی، بیابند.