سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: شهرداری تبریز اهتمام ویژه ای برای توسعه ورزش محلات، همگانی و کارکنان دارد.
به گزارش جارچی اخبار کریم صادق زاده امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری تبریز (جام شهدای بسیج) در گفتگو با خبرنگار شهریار با اعلام مطلب فوق، گفت: برنامه هایی همچون المپیاد ورزشی کارکنان در جهت نشاط اجتماعی مهم است و در این راستا هم شهرداری هم شورای شهر تبریز، ارزش و بهای بیشتری به ورزش محلات و کارکنان شهرداری داده است.
وی افزود: بودجه کافی برای برگزاری چنین برنامه هایی در سال ۹۸ از سوی شورای شهر اختصاص داده شده است و هدف ما این است که ورزش محلات و کارکنان بخصوص در رشته هایی همچون فوتسال، والیبال، دو و میدانی و دوچرخه گسترش یابد.
صادق زاده توجه به ورزش پایه را مهم ارزیابی کرد و گفت: جوانان شهر ما اگر از سن پایه با فکر و اندیشه پیشرفت جلو بروند و فضای مناسب برای فعالیت های ورزشی آنها مهیا شود، می توانند در آینده جزو بهترین ورزشکاران باشند.
وی با تقدیر از تلاش های ایرج شهین باهر شهردار تبریز در حوزه ورزش همگانی و کارمندی، ابراز امیدواری کرد تا برنامه های ورزشی برای اقشار مختلف جامعه در سال ۹۸ توسعه بیشتری داشته باشد.