عضو کارگری شورای عالی کار گفت: منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته جاری هستیم؛ یکی از مهم‌ترین موضوعات، بایستی ترمیم قدرت خرید کارگران باشد.
علی خدایی در این رابطه با تاکید بر ضرورت برگزاری هرچه سریعتر جلسه می‌گوید: براساس قانون، جلسات عادی شورای عالی کار باید ماهانه برگزار شود؛ علیرغم این تاکید قانونی، از ابتدای سال فقط یک جلسه شورای عالی کار داشتیم که موضوع آن جلسه را نیز خود دولت تعیین کرده بود؛ اما طبق آیین‌نامه، هر زمان ۳ نفر از اعضای شورای عالی کار، درخواست جلسه فوق‌العاده بدهند، این جلسه باید در اسرع وقت – حداکثر ظرف مدت دو هفته- برگزار شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، او ادامه می‌دهد: الان بیش از دو هفته است که ۳ عضو کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه عادی و همچنین فوق‌العاده، درخواست داده‌اند اما خبری از برگزاری جلسه نیست؛ لذا ما انتظار داریم در همین هفته جلسه برگزار شود؛ در غیر این صورت، «تخلف» صورت گرفته است.
اما موضوع جلسه چیست؛ چرا اعضای کارگری درخواست دارند که شورای عالی کار، برگزار شود؛ خدایی در این رابطه می‌گوید: مهمترین موضوع، بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران با روش‌هایی غیر از افزایش مستقیم دستمزد است؛ این مهم‌ترین دستور کار جلسه باید باشد؛ بعد از آن، پیگیری سرنوشت دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که بیش از یک سال است در شورای عالی کار تصویب و به دبیرخانه دولت ارسال شده اما همچنان معطل مانده است؛ موضوع دیگر، آیین نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف است.
پیگیری مطالبات عاجل و حیاتی کارگران، بیش از این به تعویق نیفتد!
این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید می‌کند: تاخیر در برگزاری جلسه، تخلف از قانون است؛ ما هر بار که پیگیری کرده‌ایم قول برگزاری داده‌اند اما متاسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده است؛ از دست رفتن زمان برای ما مهم است؛ نمی‌خواهیم بیش از این، پیگیری مطالبات عاجل و حیاتی کارگران به تعویق بیفتد.
او ادامه می‌دهد: اگر در دوره‌ای که با وزارت کار با سرپرست اداره می شد، شاهد تاخیرهای طولانی بودیم، می‌شد حمل بر اوضاع آن زمان کرد اما الان که این وزارتخانه، به سامان است و وزیر دارد، عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار «قابل قبول» نیست؛ جای تعجب است که بیش از دو هفته پیش، درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده داده‌ایم اما هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست!
خدایی در پایان تاکید می‌کند: ترمیم قدرت خرید کارگران برای ما اولویت اصلی است و اهمیت بسیار دارد؛ این موضوع «حتماً» باید در دستور کار جلسه گنجانده شود و هرچه زودتر به نتیجه عملی برسد.