روز شنبه این هفته خبرهای مختلفی بر خروجی پایگاه های خبری و نشریات استان قزوین قرار گرفت که تجمع کارکنان ایستگاه های عوارضی آزاد راه های قزوین مقابل استانداری به خاطر تغییر قرارداد و نگرانی از بیکار شدن ناشی از الکترونیکی شدن این ایستگاه ها خبر مشترک آنها بود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از از جمله رسانه هایی که به این خبر پرداختند پایگاه خبری شاخص بود که گفت و گویی با برخی از این افراد که دیروز شنبه در مقابل استانداری تجمع کردند داشته است.
یکی از کارکنان به خبرنگار شاخص گفته بود این شرکت ۱۳۵ پرسنل دارد که سال ها پیش زیر نظر شرکت ملی آزاد راه ها فعالیت می کرد.
وی افزود: پس از چند مدت شرکت ملی آزادراه ها تمام پرسنل را با همان حق و حقوق به شرکت راه و ترابری تحویل داد اما بعد از الکترونیکی شدن عوارضی ها از ۲۸ اسفند ماه، تمام پرسنل بیکار شدند.
این کارمند با اشاره به اینکه قرارداد ما با این شرکت تا ۳۱ مردادماه ادامه دارد، اظهار کرد اکنون شرکت راه و ترابری هم تصمیم دارد پرسنل را با هر سابقه ای بدون در نظر گرفتن سنوات تحویل یک شرکت پیمانکاری دهد.
وی خاطرنشان کرد: برخی کارگران در سال های آخر خدمت به سر می برند و تا سه ماه دیگر بازنشسته می شوند که باید پرسید تکلیف آنها چه می شود؟ و تصمیمی که گرفته شده امنیت شغلی ما را به مخاطره می اندازد و قرارداد آن مشخص نیست چرا که ممکن است پیمانکار بعد از سه ماه با ما قرارداد نبندد.
معرفی یک رشته ورزشی جدید این هفته در یکی از پایگاه های خبری قزوین جلب توجه کرد.