مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از کاهش حوادث ناشی از کار به ویژه حوادث منجر به فوت در این استان در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار سید نور محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ شاهد کاهش ۱۸ درصدی حوادث ناشی از کار به ویژه حوادث منجر به فوت بودیم.
وی گفت: در سال ۹۷ سیاست این اداره کل بر اساس ضوابط قانونی برای ارتقای ایمنی در کارگاه‌ها الزام کارفرمایان به استقرار مسئول ایمنی صلاحیت دار و آشنا به ریسک‌های خطر در اولویت بازرسی کار بوده است و تلاش این اداره کل استقرار مسئول ایمنی در کلیه کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر تا پایان سال ۹۸ خواهد بود که این مهم با همکاری کلیه کارفرمایان و دستگاه‌های وظیفه مدار حاصل می‌شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از کارفرمایان خواست با ایجاد محیطی ایمن و مناسب و با رعایت حقوق قانونی کارگران زمینه تشویق و تلاش مضاعف را برای کارگران مهیا کنند و با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید در رسیدن به این هدف عالی از هیچ کوششی دریغ نکنند.