عضو شورای شهر تبریز گفت: تلاش داریم باغات باقی مانده در تبریز را تملک کرده و به پارک تبدیل کنیم.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از شهریار، عبداله تقی پور در حاشیه بازدید از پارک های در حال احداث مناطق ۶ و ۷ شهرداری تبریز گفت: در سه دهه گذشته با آغاز توسعه تبریز، باغات شهر مغفول ماند.
او افزود: این مغفول ماندن باغات باعث شد بسیاری از آنها از بین بروند و عنوان باغ شهر تبریز به بتن شهر تبدیل شود.
این عضو شورای شهر تبریز بلندمرتبه سازی را متناقض با فرهنگ شهر تبریز دانست و افزود: تلاش داریم در سال های ۹۸ و ۹۹ اقدامات موثر در راستای توسعه فضای سبز انجام دهیم.
تقی پور با بیان اینکه پارک هایی که در مناطق ۶ و ۷ در حال ساخت هستند برای توسعه فضای سبز شهر گام های اساسی محسوب می شوند گفت: تنها در منطقه ۷ که یکی از مناطق کم برخوردار شهر است با احداث پارک های جدید حدود ۱۰ هکتار به سرانه فضای سبز شهر افزوده می شود.
او با اشاره به اینکه آپارتمان سازی های سه دهه اخیر باعث شده فضای باز برای سپری کردن اوقات فراغت خانواده ها و به ویژه فضای لازم برای تحرک و بازی کودکان وجود نداشته باشد گفت: پارک های محله ای از ابعاد مختلف می توانند باعث ایجاد نشاط و آرامش برای خانواده ها باشند.
عضو شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پارک بانوان در حال ساخت در منطقه ۷ بسیار ارزشمند است گفت: این پارک یکی از باغ های ارزشمند تبریز است که بزودی در اختیار بانوان شهر قرار می گیرد.
تقی پور ادامه داد: فضاهای ورزشی و تفریحی که در طراحی این پارک برای بانوان در نظر گرفته شده می تواند باعث نشاط بیشتر بانوان شود.
او تاکید کرد: این نشاط بدون شک به خانواده ها نیز منتقل شده و نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت.