سمنان- حسین بابامحمدی :کودکان سمنانی در تدوین بیانیه جهانی شهر دوستدار کودک با شرکت در طرح نظرسنجی و پیمایش میدانی مشارکت کردند .
علی اکبر بنی اسدی با اعلام این خبر گفت : سمنان یکی از کاندیداهای طرح شهر دوستدار کودک بوده که توسط یونیسف و با همکاری وزارت کشور و سازمان شهرداریها و با مشارکت شهرداری های کشور در حال اجرا است .
وی با اشاره به فراهم شدن مقدمات تشکیل اداره شهر دوستدار کودک در معاونت شهرسازی و معماری افزود: شهر دوستدار کودک، شهری است که نیازهای کودکان را در کانون توجه قرار داده و تلاشی در راستای توسعه، مناسب سازی و بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای فعالیت کودکان است تا آنها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگی کنند.
سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان افزود : در راستای مشارکت کودکان سمنانی در تدوین بیانیه جهانی شهر دوستدار کودک که در اکتبر ۲۰۱۹ نشست شهرهای دوستدار کودک سراسر دنیا در کشور آلمان برگزار خواهد شد، طرح نظرسنجی و پیمایش میدانی پرسشنامه شهر دوستدار کودک در بین ۴۰۰ کودک سمنانی و با همکاری خانه های بازی شهر اجرا شد و کودکان با مشارکت در این طرح ، ایده خود را در خصوص تصویر خود از شهر دوستدار کودک نیز نقاشی کردند . وی با اشاره به ثبت فایل نقاشی‌ها در سامانه وزارت کشور ، تصریح کرد بزودی نمایشگاه نقاشی با موضوع تصویر کودکان سمنانی از شهر دوستدار کودک دایر می شود .