شاهرود- حسین بابامحمدی :
فرمانده انتظامی شهرستان شاهروداز دستگیری فردی جوان با ۲۳ فقره انواع سرقت، توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان شاهرودخبرداد.
به گزارش جارچی اخبار سرهنگ علی کریمی گفت:این جوان که هیچ نیاز مالی نداشته و از تمکن‌مالی خوبی برخوردار است،پس از مصرف موادمخدر صنعتی اقدام به سرقت می نموده که تا کنون به ۱۹فقره سرقت داخل خودرو،۳فقره سرقت منزل و یک‌فقره سرقت مغازه اعتراف نموده و مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه نیز از ید وی کشف وضبط گردیده است.