نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: یادمان نرود اولین اصل در خصوصی سازی وجود شفافیت است، نگرانی ها از خصوصی سازی نیست، بلکه از نحوه واگذاری ها، مفت فروشی ها، فساد و زیر پا گذاشتن قانون است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از فارس زهرا ساعی اظهار داشت: در سیاست‌های کلی اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر خصوصی سازی تاکید شده است و ما نیز در اجرای بی نقص این دستور تاکید داریم اما یادمان نرود اولین اصل در خصوصی سازی وجود شفافیت است، نگرانی ها از خصوصی سازی نیست، بلکه از نحوه واگذاری ها، مفت فروشی ها، فساد و زیر پا گذاشتن قانون است.
وی تاکید کرد: ماشین سازی تبریز به عنوان یکی از نخستین کارخانه های مادر صنعت ایران و به عنوان نماد صنعتی آذربایجان شرقی با حدود نیم قرن قدمت، این روزها حال و روز خوشی ندارد؛ البته مشکل این واحد صنعتی قدیمی نه در مسایل مالی، ، فناورانه و نیروی کار متخصص، بلکه در نبود شفافیت و فساد موجود در نحوه خصوصی سازی آن دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس اگر بخواهد عصاره فضائل ملت و “در راس امور بودن” خود را باز یابد، باید سردمدار و پرچمدار جدی و بی گذشت مبارزه با فساد در کشور شود. در این راه باید هرچه بیشتر از شعار فاصله بگیریم و هرچه بیشتر نقش نظارتی خود بر نهادها را بدون تعارف و به طور شفاف اعمال نماییم. ما به عنوان وکلای ملت تا چه حد این فوری ترین و جدی ترین مطالبه ملت را پیگیری کرده ایم؟!
ساعی افزود: یکی از سرمایه های مهم هر جامعه ای که از مؤلفه های اساسی و موثر در توسعه و ثبات آن کشور محسوب می شود، سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه ای که زیر بنای توسعه فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی یک کشور است. اهمیت این سرمایه ، به میزانی است که از آن به عنوان ثروت نامرئی یک کشور یاد می کنند و از رهگذر این سرمایه حیاتی است که انسجام و اعتماد متقابل، حس اطمینان و همبستگی در جامعه فراهم می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: همکاران گرامی بیایید روز اول شروع بکار خود در مجلس دهم را بیاد بیاوریم که در منظر سرمایه اجتماعی مان یعنی ملت شریف ایران اسلامی سوگند خوردیم که حافظ منافع آنها باشیم. اکنون که منافع ملی در تقویت انسجام، هبستگی و حفظ سرمایه اجتماعی ، مقابله با مفاسد اقتصادی، رفع ناکارآمدی و گسترش مدارا و روا داری است، یاد آن سوگند مقدس بیفتیم و شرافتمندانه به آن پایبند بوده و و تمام توان خود را برای حفظ این سرمایه های ملی به کار بگیریم.
ساعی گفت: زبان جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر است؛ آدمی در قالب و زنجیره زبان به تفکر و اندیشه می‌پردازد، با زبان ارتباطات اجتماعی‌اش را برقرار و تنظیم می کند، در قالب زبان احساسات و عواطفش را بروز داده و موجبات آرامش و نشاط خویش و اطرافیانش را فراهم می آورد. اهمیت حفظ زبان های مادری بدین جهت است که گاهی در داخل یک واژه از کلمات آن دنیایی از اطلاعات، باورها، سنت ها، دانش ها، فرهنگ ها و اسطوره ها و تاریخ یک قوم یا ملت نهفته است، با مرگ زبان حجم زیادی از فرهنگ و دانش عمومی از بین می رود.