معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های مشکل دار برای ‎پرداخت حقوق معوقه کارگران این بنگاه‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبرداد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار که در محل سالن اجتماعات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، گفت:با حمایت وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و صنعت ، معدن و تجارت تامین سرمایه در گردش واحدهای مشکل دار جهت پرداخت حقوق معوق کارگران آنها از منابع داخلی دو بانک توسعه تعاون و بانک رفاه و پرداخت مابه التفاوت سود آن برای مناطق برخوردار ۱۴ درصد و مناطق محروم ۱۲ درصد از محل تبصره ۱۸ مورد تصویب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفت.
با توجه به تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در خصوص مشاغل غیرمستمر مقرر شد کمیته روابط کار لیستی از مشاغل غیرمستمر تهیه و پس از طرح در جلسه شورای عالی کار و اخذ نظرات شرکای اجتماعی، برای تصویب به هیات وزیران منعکس شود که این امر مورد استقبال شرکای اجتماعی خاصه کارگران است.
‎‎شاکرمی گفت: در این جلسه به بحث و بررسی پیرامون احیای تعاونی های مسکن و مصرف و ترمیم قدرت خرید کارگران پرداخته شد و با توجه به ماموریت های محوله به تعاونی های مسکن کارگران به معاونت امور فرهنگی و اجتماعی مقرر شد به صورت مکتوب از نمایندگان شرکای اجتماعی جهت طرح نقطه نظرات در جلسات آن معاونت دعوت به عمل آید.
در ادامه این نشست شاکرمی به همراه شرکای اجتماعی به بحث و بررسی در خصوص ماده ۶ آیین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون عالی مربوط پرداخت و مقرر شد پس از اخد نظرات شرکای اجتماعی و جمع بندی آنها این ماده برای اصلاح آیین نامه مربوطه به همراه متن اصلاحی جهت تصویب به هیات وزیران ارسال شود.