علی مردانی آذر از جامعه خیرین مدرسه ساز تبریز و آذربایجان شرقی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، مرحوم مردانی آذر از خانواده خیر مردانی آذر که در هلند اقامت داشت ۲ روز پیش برای بازدید از بیمارستانی که از سوی این خانواده در تبریز در دست ساخت به علت بیماری در بیمارستان فوت کرد.
زنده یاد غلامرضا مردانی آذر برادر بزرگ این خانواده نیز چند سال پیش در دفتر کار خود در تهران به قتل رسیده بود.
خانواده مردانی آذر تاکنون مدرسه ها و بیمارستان های زیادی در تبریز و آذربایجان شرقی ساخته اند و در صف اول خیرین مدرسه ساز قرار دارند.